Tag : sinh li so sinh

Home » Posts tagged sinh li so sinh"

Có 3 dấu hiệu sinh lí cơ bản 1. Vàng da sinh lí + Xảy ra vào ngày thứ 2-5 và kéo dài đến 7-10 ngày thì hết. Chiếm 70-80% các trường hợp trẻ sơ sinh + Vàng da sáng xuất hiện ở đầu mặt, cổ, sau lan xuống thân rồi các chi, song không ..

Read more