Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh – Y Thái Bình

Home » Cận lâm sàng » Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh – Y Thái Bình

Trong quá trình theo học tai bộ môn, mình có xin được chút ít bài giảng khá ngắn gọn, dễ hiểu, chia sẻ cho bạn nào cần, đang theo học môn này

Bấm tải về nhé

LEAVE A COMMENT