Giáo trình kĩ thuật phim Xquang

By | 20/10/2013

Giáo trình kĩ thuật phim Xquang dành cho đối tượng bác sĩ cận lâm sàng, kĩ thuật viên xét nghiệm

 

Link tải phía dưới dành cho bạn 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *