Giáo trình kĩ thuật phim Xquang

Home » Cận lâm sàng » Giáo trình kĩ thuật phim Xquang

Giáo trình kĩ thuật phim Xquang dành cho đối tượng bác sĩ cận lâm sàng, kĩ thuật viên xét nghiệm

 

Link tải phía dưới dành cho bạn 🙂

LEAVE A COMMENT