Giáo trình Kỹ thuật Xquang thông thường

By | 26/04/2014

Cấu trúc cuốn sách có tất cả 21 bài được chia thành 4 phần theo các chuyên ngành của Kĩ thuật Xquang,

  • Kĩ thuật chụp chi trên
  • Kỹ thuật chụp chi dưới
  • Kĩ thuật chụp cột sống
  • Kĩ thuật chụp lồng ngực

Trong  mỗi phần trình tự các bài được sắp xếp thành từng chương… Các bản tải về học tham khảo nhé, sách do Nhà xuất bản Y học ấn hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *