Một số bộ câu hỏi Trắc nghiệm Ngoại khoa

By | 16/01/2015

Một hình thức thi cải tiến là Trắc nghiệm đã và đang được áp dụng trong các trường đại học, bộ câu hỏi Ngoại khoa này hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn tâp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *