5 bước tự kiểm tra ngực để phát hiện sớm ung thư vú

By | 05/04/2015

Tự khám ngực mỗi tháng một lần, tốt nhất là sau sạch kinh 5 ngày. Đứng trước gương hai tay xuôi theo thân, quan sát kỹ sự thay đổi hình dạng hay kích thước của vú.

5 bước tự kiểm tra ngực để phát hiện sớm ung thư vú
5 bước tự kiểm tra ngực để phát hiện sớm ung thư vú5 bước tự kiểm tra ngực để phát hiện sớm ung thư vú5 bước tự kiểm tra ngực để phát hiện sớm ung thư vú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *