Category Archives: Giải Phẫu Học

Đại Cương Về Hệ Thần Kinh

Hệ thần kinh là cơ quan có nhiệm vụ thực hiện sự thống nhất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. Điều phối tất cả hoạt động của cơ quan và môi trường bên trong cơ thể. Về phương diện giải phẫu học người ta chia hệ thần kinh làm hai phần: – Hệ… Read More »