Category Archives: Y pháp học

Nấm bọt là gì?

Nấm bọt là từ ngữ chuyên môn trong ngành pháp y, đó là những bọt hồng, hoặc vàng .. .đùn lên ở miệng, mũi nạn nhân đuối nước Thành phần gồm: nước, không khí, hồng cầu thoát quản và chất dịch bề mặt phế nang nhào trộn với nhau khi bệnh nhân thở gắng sức.… Read More »