Nấm bọt là gì?

By | 27/02/2014

Nấm bọt là từ ngữ chuyên môn trong ngành pháp y, đó là những bọt hồng, hoặc vàng .. .đùn lên ở miệng, mũi nạn nhân đuối nước
Thành phần gồm: nước, không khí, hồng cầu thoát quản và chất dịch bề mặt phế nang nhào trộn với nhau khi bệnh nhân thở gắng sức.
Bọt nấm nhỏ, dai, khó tan trong nước, tồn tại một đến vài ngày
Nấm bọt đặc trưng cho phản ứng tính chất sống, chứng tỏ nạn nhân còn sống khi ở dưới nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *