Nguyên tắc giám định thương tích

By | 25/02/2014

Khi được mời giám định thương tích ở người sống hoặc tử thi, giám định viên cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Ảnh Internet

+ Thăm khám một cách toàn diện :

Với người sống cần phải thăm khám kĩ các cơ quan tổn thương và các cơ quan cần thiết cho đánh giá giám định

Với tử thi thăm khám và mổ tử thi toàn diện, toàn bộ các cơ quan phủ tạng phải được phẫu tích ra đề xác định nguyên nhân gây tử vong

+ Xác định được mức độ gây nên thương tích:

Với người sống giám định để xem thương tích ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe, lao động, thẩm mỹ và tương lai như thế nào

Với tử thi, giám định mức độ gây nên thương tích nhằm xác định mức độ của hành vi phạm tội.

+ Xác định thời gian sau thương tích

Xác định thời gian sau thương tích để xem có trùng khớp với thời gian gây án không,  thương tích là trước hay sau chết.

+ Xác định thương tích do vật gì gây ra

Việc này đòi hỏi sự khám xét kĩ lưỡng và kết hợp với viên Kĩ thuật khoa học hình sự, xem vật tày, sắc hay nhọn, đạn gì,… có phù hợp với tổn thương hay không. Và không được trả lời khẳng định cụ thể, chỉ trả lời kết luận chung nhất

Ví dụ: Đầu tím bầm, vỡ sọ, tụ máu dưới màng cứng, song da không rách kết luận do vật tày

+ Lưu ý mô tả để giúp cho việc hình dung động tác gây thương tích

+ Mô tả thương tích dựa vào các mốc cố định trên cơ thể hoặc các mốc giải phẫu xương

+ Chụp lại các tổn thương bên ngoài, bên trong phủ tạng

Tai liệu tham khảo:  Bài giảng Pháp Y Trường ĐH Y Dược Thái Bình – Năm 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *